Daftar Siswa Diterima

Bismillah,

berikut daftar siswa yang diterima :

  • Kelas Unggulan
Nomor Nama Peserta
Urut Formulir
1 KI 181901001 CETTA TANGGUH NAYOTAMA
2 KI 181901016 HAIDAR IRSYAD AL-FARISI
3 KI 181901012 UWAIS SYAUQI
4 KI 181901011 FAWAZ
5 KI 181901008 HUZAIFAH NUR IHSANULLOH
6 KI 181901044 AMMAR KEINDRA ZHAFIR
7 KI 181901034 MUHAMMAD SEIF DANISH HERMAWAN
8 KI 181901004 HISYAM SYAFI’I
9 KI 181901007 MUHAMMAD BIMA
10 KI 181901027 FIKRY NADZIF AL-GHAISAM
11 KI 181901028 ZAHRAN
12 KI 181901014 IBROHIM ALLAITSY
13 KI 181901031 DAFA MAULANA HARTOYO
14 KI 181901055 MUHAMMAD ALZAM FARIS
15 KI 181901068 RAFFASYA ZAIDAN AL AZKA HARIYANTO
16 KI 181901037 MUHAMMAD WILDAN FAWWAZ
17 KI 181901040 HIBBAN
18 KI 181901063 HARYO HADI WIJAYA
  • Kelas Reguler
Nomor Nama Peserta
Urut Formulir
1 KI 181901022 ABDURRAHMAN
2 KI 181901066 INDRAYANA PUTRA
3 KI 181901021 SAHL IHSAN ALJAAWIY
4 KI 181901062 AYYID SAQIF EL-CHANDARY
5 KI 181901009 RAJATA MATAHARI SAKHIY SISWANTO
6 KI 181901036 NAUFAL MUSHADDIQ
7 KI 181901048 NAUFAL NAJRY SALMAAN
8 KI 181901015 SHOFWAN KASYAVANO
9 KI 181901025 YAHYA ABDURRAHMAN
10 KI 181901005 HAFIZH HAIDHAR
11 KI 181901038 PRABU RADITYA AHSAN
12 KI 181901053 ZULFAN AZHAR
13 KI 181901003 ABDURROHMAN
14 KI 181901006 KHAIRIL ANANDA PRIYATNA
15 KI 181901054 ARSYAD SIRHAN RAQILLA
16 KI 181901024 DAWUD
17 KI 181901032 SHIDQIN ZIYAD RAZIQ ALTAIR
18 KI 181901043 ABDURRAFA ALDEBARAN
19 KI 181901065 AZEEM SULAIMAN SIRADJU
20 KI 181901060 MUHAMMAD FAHMI HUSAIN
21 KI 181901070 ALENDRA AQILA YOHANSYAH
22 KI 181901052 MUHAMMAD FADHIL
23 KI 181901029 ALVIANO VILLA RASYAD
24 KI 181901026 ABDURRAHMAN AL-FARISY
25 KI 181901033 MUHAMMAD HAMKA AL-FATIH
26 KI 181901067 UBAIDILLAH
27 KI 181901017 AMMAR UBAIDILLAH
28 KI 181901030 SEBAZTIAN MUHAMMAD HARYO PAMUNGKAS
29 KI 181901013 MUHAMAD FARROS
30 KI 181901010 UKASYAH SYAFIQ RAHMADI
31 KI 181901018 KHALID AL FARUQ